keramik

Annkristin Andersson har arbetat med keramik och glaskonst under många år. Hon har haft utställningar internationellt och nationellt, jobbat med offentliga uppdrag åt kommuner och landsting och har varit medlem i olika konsthantverkskollektiv genom åren. Hon har även haft kurser och utbildningar på universitet, glasskola och gymnasium. Lergods och stengods är de material som hon använder sig av och använder ofta mycket färg i sina arbeten. Planglaset bearbetar hon med bilder, foton och färger på olika sätt som hon sedan bränner in i glaset vid 800 grader. Hon bygger ofta sedan skulpturer av det bearbetade glaset.

Min bild och formvarld just nu ar mytologins och andevarldens. Genom min konst utforskar jag olika dimensioner av tillvaron. Parallella världar hur skulle det kunna se ut, vad händer efter döden, andevärlden vad är det? Hur påverkas vi av obalansen mellan det feminina och maskulina i världen, inne i oss människor och mellan oss alla och naturen. Vad är egentligen en människa? Att jobba som konstnär är för mig ett sätt att utforska livets existentiella frågor, att få tillgång till språk bakom det vedertagna och nu vetbara – och att få leka på jobbet.

Galleri Andersson på Kivik är mitt sommaroppna glas och keramikgalleri på Kiviks stora väg 44. Jag har ofta oppet under helgerna i juni, juli och augusti.  Du kan också ringa om du är i narheten, nar jag är hemma oppnar jag.
Du kan ringa på 070 687 23 40 eller maila 1.annkristin.andersson@gmail.com
Min ateljé har jag på Italienska Palatset i Växjö, som är en konstnärsdriven ateljeforening, där jag varit medlem sedan starten för 20 år sedan då jag också påbörjade arbetet med uppbyggnaden av keramikverkstad på  konstnärernas kollektivverkstaden KKV. De stora ugnarna för glas och keramik används i dagsläget av ett tiotal av regionens glas och keramikkonstnärer.

Vill du besöka mig dar kan du ringa sa bestammer vi en tid. Är du intresserad av KKV eller vill besöka Italienska Palatsets Galleri kan du gå in på palatsets hemsida www.italienskapalatset.se för info.