KERAMIK


Jag använder leran på en mängd olika sätt. Mycket färg, ingen färg. Med eller utan glasyr, kanske bemålad på olika sätt. Skulpturer eller bruksföremål. För utomhus eller inomhus. Det som för stunden är mest intressant. ihop med andra material eller sin egen angelägenhet.

LERGODSLERAN är den lågbrända som bränns i lite mer än tusen grader och förblir poröst. Tillmötesgående och pastellig men tål inte kalla och blöta utomhusdagar.

STENGODSLERAN bränns i ytterligare ett par hundra grader. Den sintrar och blir hård,tät och kompakt. känslan av en ointaglig fästning som kommer att stå emot de närmaste tusen åren.

Alla leror, alla angreppssätt formar sitt eget uttryck. Allt efter vad den och jag vill

Min bild och formvärld just nu ar mytologins och andevärldens. Genom min konst utforskar jag olika dimensioner av tillvaron. Hur påverkas vi av obalansen mellan det feminina och maskulina i världen, inne i oss människor och mellan oss alla och naturen.
Att jobba som konstnär är för mig ett sätt att utforska livets existentiella frågor – och att få leka på jobbet.