Vaser eller? Arbete under tillblivelse

Vaser eller vad? Nya arbeten på gång. Kommer de att hålla torkning och bränning? Återstår att se.

Alla våra idéer, allt vi skapat. Hur mycket av det vi ser, som vi tror vi begriper, är i själva verket bara en illusion?