KERAMIK OCH GLASKONST FÖR PRIVATA OCH OFFENTLIGA MILJÖER

Både glas och lera lämpar sig för stora ytor i offentliga miljöer samtidigt som de kan vara intima och subtila i de mindre konstverken. Mina material använder jag för att utforska de frågor som dyker upp under livets gång.
Jag har arbetat med keramik och glaskonst under många år och haft utställningar internationellt och nationellt, jobbat med offentliga uppdrag åt kommuner och regioner och har varit medlem i olika konsthantverkskollektiv genom åren. På universitet, glasskola och gymnasium har jag bedrivit undervisning under kortare och längre perioder.

GLASET blir till när sanden smälter. Genom sin hetta blir det antingen det distanserande skyddet eller den avslöjande transparensen. Urstarkt och skört på samma gång. I planglaset arbetar jag med bilder, foton och färg på olika sätt som jag sedan bränner in i glaset vid 800 grader. Jag bygger ofta skulpturer av det bearbetade glaset. Det vackraste och mest magiska av material som äger sin egen värld.

LERAN, människans följeslagare genom alla tider. Den vitaste vita till den svartaste svarta. Den följsamma, mjuka och sensuella. Den pålitligt hållbara och ständigt ömtåliga. Hårdnackad och omutbar. Genom leran hittar vi avtryck genom tusentals år som visar på andra tankar, sätt att leva och försök att göra livet begripligt. I detta tillmötesgående och omöjliga material vill jag sjunka in och vänta på vad som kommer ut. Allt kan ske när man ger sig in i lerans värld.

GALLERI ANDERSSON PÅ KIVIK är mitt sommaröppna glas och keramik galleri på Kiviks stora väg 44. Är jag hemma har jag ofta öppet under helgerna i juni, juli och augusti. Du kan också ringa om du är i närheten andra tider, är jag hemma öppnar jag.

Du kan hälsa på i min ateljé på Italienska Palatset om vi avtalat en tid. Du kan titta på www.italienskapalatset.se för mer info om aktuella händelser.

Du kan nå mig på 070 687 23 40
1.annkristin.andersson@gmail.com